Wettelijke kennisgeving

LEGAL GUARANTEE

Als het product dat wordt geleverd niet voldoet aan de overeenkomst (het is beschadigd, vertoont een gebrek, ander product dan besteld,..) is de wettelijke garantie van 2 jaar van toepassing volgens artikel VI.45, §1, 12° van het Wetboek van economisch recht. In dit geval heeft de consument 2 maanden na vaststelling van het gebrek de tijd om dit te melden en kan er geopteerd worden voor een herstel van het product, en vervanging van het product, een gift voucher of een terugbetaling.

-----------

If the product delivered does not comply with the contract (it is damaged, has a defect, different product than that ordered,..) the legal warranty of 2 years applies according to article VI.45, §1, 12° of the Code of economic law. In this case, the consumer has 2 months after the defect has been established to report this and can opt for a repair of the product, replacement of the product, a gift voucher or a refund.

PLATFORM EUROPEAN COMMISSION

Consumenten van ondernemingen gevestigd in de Europese Unie die goederen via e-commerce verkopen kunnen gebruik maken van het Online Dispute Resolution-platform voor de beslechting van  geschillen: http://ec.europa.eu/odr. Het e-mailadres dat opgegeven kan worden voor de organisatie is hello@Fazenna.com.

------

Consumers of companies located in the European Union that sell goods via e-commerce can use the Online Dispute Resolution platform for the settlement of disputes: http://ec.europa.eu/odr. The email address that can be provided for the organization is hello@Fazenna.com.